Decubitus patja, asentohoito: Tehokas ratkaisu painehaavojen ehkäisyyn

Painepatjamme


Painehaavojen määritelmä ja synty

Painehaavat, tunnetaan myös nimellä dekubitus- tai painehaavoina, ovat kudosvaurioita, jotka syntyvät pitkittyneestä paineesta ihon ja sen alla olevien kudosten välissä, erityisesti luun ulokkeilla. Ne ovat merkittävä komplikaatio erityisesti immobiileilla potilailla ja voivat vaatia pitkäaikaista hoitoa.


Dekubitus haavauman patofysiologia

Dekubitus haavauman patofysiologia perustuu paikalliseen paineeseen, mikä johtaa kudosten verenkierron heikkenemiseen ja lopulta kudosnekroosiin. Pysyvä paine estää veren ja ravinteiden pääsyn kudokseen, aiheuttaen isemiaa, solujen hapenpuutetta, joka saattaa johtaa kudoksen kuolemaan eli nekroosiin. Diabetes on yksi tekijä, joka voi vaikuttaa haavojen paranemiseen, sillä se häiritsee verenkiertoa ja heikentää ihon ja kudosten kykyä uusiutua. Painehaavat voivat syntyä myös kitkan ja kosteuden yhteisvaikutuksesta, mikä vahvistaa ihon haurautta ja alttiutta vaurioille.


Painehaavojen luokittelu

Painehaavojen luokittelu auttaa määrittelemään vaurion vakavuuden ja ohjaamaan hoidon valintaa. Luokitusta voidaan kuvata seuraavasti:

 • Luokka I: Punoitus, joka ei häviä painetta poistettaessa; iho ehjä.
 • Luokka II: Osan ihon paksuuden vaurio tai rakkula.
 • Luokka III: Koko ihon paksuuden vaurio, joka saattaa ulottua lihaskudokseen asti, mutta ei luuhun.
 • Luokka IV: Koko ihon ja lihaskudoksen läpäisevä vaurio; ulottuu luuhun ja tukirakenteisiin.

Nämä luokitukset korostavat painehaavojen vaihtelevaa luonnetta sekä tarvetta yksilölliseen arviointiin ja hoitosuunnitelmaan.


Ennaltaehkäisy ja riskien arviointi

Ennaltaehkäisy on keskeistä decubitus eli painehaavojen hoidossa. Painehaavojen riskiarvioinnissa yhdistyvät riskitekijöiden tunnistaminen ja ennakoivan hoidon toteuttaminen.


Riskitekijät

Paine on keskeinen tekijä painehaavojen synnyssä, ja potilaan liikkumiskyvyn arviointi on tärkeää. Riskitekijöistä tiedottaminen ja näiden seuranta auttavat ennaltaehkäisyssä. Ravitsemuksen merkitys on huomattava; tasapainoinen ruokavalio ja riittävä proteiinin saanti edistävät ihon kuntoa ja vähentävät haavojen syntyä. Jotkin lääkitykset voivat lisätä haavoittuvuutta, ja niiden käyttö tulee huomioida osana riskinarviointia.

Tarvittavat tiedot riskiarvioinnissa:

 • Ihon kunto: Punotus, kuivuus, vauriot
 • Liikkumiskyky: Potilaan kyky vaihtaa asentoa itsenäisesti
 • Nutritionaalinen tila: Paino, ruokavalio, nesteytys
 • Lääkitys: Haavojen syntyä edistävät lääkitykset


Painehaavojen ennakoiva hoito

Painehaavojen ennakoivassa hoidossa korostuu säännöllinen asennonvaihto ja paineen jakautumisen varmistaminen. Tässä yhteydessä painehaavojen ennaltaehkäisy tarkoittaa käytännön toimenpiteitä, kuten erikoispatjojen käyttöä ja ihon säännöllistä tarkastusta. Lähtökohtana on, että jokainen potilas saisi yksilöllistä ja riittävää hoitoa.

Keskeiset toimenpiteet ennakoivassa hoidossa:

 • Asennonvaihto: Vähintään 2–4 tunnin välein
 • Erikoispatjojen käyttö: Paineen jakautumisen parantamiseksi
 • Ihon tarkastus: Säännöllisesti haavojen varhaiseen tunnistamiseen
 • Nutritionaalisen tilan tukeminen: Riittävä proteiinin ja kalorien saanti

Painehaavojen ehkäisy ja riskien arvioinnin sisältämät toimenpiteet ovat elintärkeitä potilaan hyvinvoinnin kannalta, ja niiden toteuttaminen vaatii ammattitaitoista otetta sekä riittäviä resursseja.


Asentohoito ja apuvälineet

Asentohoito on keskeinen osa painehaavojen ennaltaehkäisyä ja hoitoa, ja se kohdistuu erityisesti niille, joilla on rajallinen liikkuvuus. Käytettävät apuvälineet tukevat oikean asennon ylläpitämistä ja vähentävät painetta herkille alueille.


Asentohoidon periaatteet

Asentohoidossa on tärkeää tunnistaa ja suojata luita ulokkeita, kuten kantapäitä, pakaroiden alueita ja alaselkää. Painehaavoja ehkäisevä asento pyrkii jakamaan paineen tasaisesti ja välttämään leikkausvoiman aiheuttamaa hankausta. Painehaavojen riskialueet vuodepotilaille ovat ne kohdat, joissa luiden ulokkeet ovat lähellä ihon pintaa, ja niiden suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää.

 • Kantapäät: Erittäin alttiita painehaavoille, vaativat erityistä huomiota ja suojaa.
 • Pakarat: Suuren paineen alueet, joissa asennon vaihtelulla on tärkeä rooli painehaavojen estämisessä.
 • Alaselkä: Saattaa olla altis painehaavoille liikkumattomuuden ja paineen vuoksi.


Apuvälineiden valinta ja käyttö

Apuvälineitä, kuten erityisiä hoitopatjoja, käytetään asentohoidossa optimaalisen tuen saavuttamiseksi ja paineen jakamiseksi. Nämä apuvälineet on suunniteltu vähentämään painetta ja parantamaan potilaan mukavuutta.

 • Hoitopatjat: Tarjoavat lisätukea ja auttavat jakamaan painetta tasaisesti liikkumattomille potilaille.
 • Erityiskyynärnojat ja -tuet: Estävät leikkausvoiman ja tarjoavat stabiilin alustan haavoittuville alueille.

Valittaessa apuvälineitä painehaavojen hoitoon ja ehkäisyyn on tärkeää arvioida potilaan yksilölliset tarpeet sekä liikkumiskyky. Koulutetun hoitohenkilökunnan tekemä arvio on avain apuvälineiden tehokkaaseen käyttöön.


Painehaavapatjojen merkitys

Painehaavapatjat ovat olennainen osa painehaavojen ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Ne auttavat jakamaan painetta tasaisesti ja vähentävät siten ihon ja kudoksen paineesta aiheutuvia vaurioita.


Painehaavapatjojen tyyppi ja ominaisuudet

Painehaavapatjoja on useita erityyppisiä, joista yleisimmät on varustettu joko vaahtomuovilla tai vaihtuvapaineisella järjestelmällä. Vaihtuvapaineinen patja kykenee muuttamaan paineen jakautumista säännöllisin väliajoin, mikä auttaa paremmin ehkäisemään painehaavoja. Vaahtomuovipatjoissa sen sijaan on usein erilaisia kerroksia, jotka tukevat kestävyyttä ja tarjoavat paineenlievitysominaisuuksia. Laadukas patja voi tulla myös hygieniapäällisellä, mikä lisää sen käyttömukavuutta ja puhtaanapitoa.

 • Kestävyys: Pitkäikäisyyden takaamiseksi patjan on oltava kestävää materiaalia.
 • Tuotenumero: Jokaiselle patjalle on yleensä annettu tuotenumero, joka helpottaa sen tilaamista ja tunnistamista.
 • Hygieniapäällinen: Helppohoitoisuutta ja hygieniaa parantava lisäominaisuus.


Painehaavapatjojen käytön perusteet

Painehaavapatjat on suunniteltu erityisesti niitä tarvitseville henkilöille, kuten liikuntarajoitteisille tai pitkäaikaispotilaille. Patjojen käytön tulee perustua yksilön tarpeisiin ja hoidon vaatimustasoon. Esimerkiksi Painepatja on tarkoitettu painehaavojen hoitoon tasolle II asti. Käytön perusteet huomioivat potilaan yleiskunnon, liikkuvuuden ja mahdolliset nykyiset painehaavat. Potilasta tulee myös tarkkailla säännöllisesti painehaavojen varalta ja patjan tehokkuutta täytyy seurata ja arvioida jatkuvasti.

 • Pressure relief capability: Patjan paineenlievityskykyä täytyy tarkkailla, jotta se täyttää potilaan yksilölliset tarpeet.
 • Laatua: Patjan laatua on tärkeä arvioida, jotta se palvelee käyttötarkoitustaan tehokkaasti.


Painehaavapatjojen hoito ja kunnossapito

Painehaavapatjojen asianmukainen hoito ja kunnossapito ovat kriittisiä patjojen pitkän käyttöiän ja maksimaalisen suorituskyvyn kannalta. Säännöllinen puhdistaminen ja asianmukainen käyttö varmistavat hygieniatason ylläpidon ja auttavat estämään mahdollisten vaurioiden syntymisen.


Patjan puhdistaminen ja desinfiointi

Painehaavapatjan puhdistus tulee suorittaa säännöllisesti käyttäen valmistajan suosittelemaa puhdistusainetta, joka poistaa likaa ja taudinaiheuttajia ilman hankausaineiden käyttöä. Hygieniapäällinen tarjoaa lisäsuojan ja sen tulee olla helppo irrottaa, jolloin konepesun sallivat päälliset voidaan puhdistaa tehokkaasti. Päällisen desinfiointi tulee suorittaa niin ikään valmistajan ohjeistuksen mukaisesti. On tärkeää huomioida, ettei päälliseen kohdistu liiallista venytystä tai hankausta puhdistuksen aikana.

 • Puhdistusvälineet: Valitse pehmeät liinat tai sienet.
 • Puhdistusaine: Käytä valmistajan hyväksymää, mietoa puhdistusainetta.
 • Desinfiointi: Noudata desinfiointiaineen käyttöohjeita huolellisesti.
Lataa...